logo
logo
Jak przygotować pracę – rady i przestrogi, narzędziownik i linkownia
regulamin   anons

Gdzie i jak szukać źródeł do historii lokalnej

1. Aby napisać dobrą pracę, musimy sięgnąć do źródeł − nie możemy jednak myśleć o pracy konkursowej jako kompilacji już dostępnych  i dobrze znanych materiałów.

2. Bo internet daje nam wszystkim wiele możliwości sięgnięcia do źródeł, ale nie możemy liczyć na to, że sam dostęp do nich załatwi wszystkie nasze sprawy.

3. Co warto zrobić, to wspomnieć koncepcję Jerzego Topolskiego, polskiego teoretyka historii, który podkreślał, jak ważne jest umiejętne stawianie pytań w badaniu historycznym:

  • [...] kluczem uruchamiającym mechanizm poszukiwania informacji źródłowych jest pytanie badawcze postawione źródłu. Bez postawienia takiego pytania źródło niczego historykowi nie »powie«, pozostanie ono dla niego nieme, choćby nawet umiał je odczytać. (Jerzy Topolski)

4. Dostęp do wielu materiałów da nam internet, ale naszym zadaniem jest zadać im odpowiednie pytania. Wtedy rzeczywiście skorzystamy ze źródeł.

5. Ewentualnie większym błędem byłoby zatrzymanie się na pierwszych wynikach Google. Musimy sięgnąć głębiej − tam, gdzie znajdziemy specjalne, wyjątkowe zasoby.

6. Fantastycznym czasem kluczem do nich wydaje się Wikipedia, ale nie traktujmy haseł jako prawdy objawionej: Wikipedia tworzona jest przez społeczność, która ma swoje reguły, konflikty − treść haseł bywa przedmiotem sporu. W pracach naukowych z reguły nie cytujemy encyklopedii ani podręczników, ale możemy je wykorzystać do znalezienia dalszej literatury i źródeł. Na Wikipedii znaleźć możemy także fotografie historyczne, stare pocztówki itp., dostępne w repozytorium Wikimedia Commons.

7. Generalnie − poznajmy też literaturę przedmiotu: warto dotrzeć do opracowań dotyczących historii lokalnej − one mogą być dostępne w Internecie: tam często mamy wskazane źródła. Nie ma sensu jeszcze raz wynajdować koło − twórczo korzystajmy z pracy innych.

Podsumujmy:

● nie zatrzymujmy się na pierwszych wynikach z Google;

● nie wymyślajmy koła na nowo − może ktoś już pisał na podobny temat i wskazał dostępne źródła;

● kontaktujmy się z ludźmi − zawsze można zadzwonić / napisać do regionalnej biblioteki cyfrowej, regionalnego archiwum z prośbą o informacje, skany lepszej jakości;

● zapisujmy informacje o tym, skąd pobraliśmy dany materiał źródłowy, kiedy został wytworzony i kto jest jego twórcą − musimy to umieścić w pracy (a w tym konkursie − także w  Metryczce) − źródło bez takich informacji nie ma sensu i wartości;

● nie róbmy prostej kompilacji ze źródeł i literatury − wyciągnijmy z nich jakąś nową oryginalną wiedzę, umiejętnie stawiając pytania badawcze;

● zadbajmy także o jakość techniczną skanów / materiałów źródłowych − nie może być zbyt niska, jeśli chcemy je wykorzystać/publikować w pracy, ale zbyt wysoka wymaga dużych przestrzeni "magazynowych" dysków do przechowywania danych;

● zadbajmy o czytelną informację o prawach autorskich i − jeśli trzeba − o zgodę na wykorzystanie materiałów w pracy (szczególnie tych osobistych czy rodzinnych) − szanujmy prywatność.

Twórca portalu   mkidn
logo
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Partner strategiczny   mkidn
Patronat medialny tvplogotvplogo histmagdzieje.pl historykon
PROJEKT: RYSZARD KAJZER / ZERKAJ STUDIO
REALIZACJA: PAWEŁ CYLC