XVII edycja konkursu „Historia Bliska”

Ośrodek KARTA, wraz z instytucjami partnerskimi: Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, Fundacją Körbera z Hamburga oraz Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza XVII edycję konkursu „Historia Bliska” w roku szkolnym 2012/2013:
Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…

Uwaga: po raz pierwszy − specjalna nagroda dla zespołów międzynarodowych!

Anons konkursu Pobierz regulamin

Harmonogram konkursu

Formalny termin rozpoczęcia konkursu: 10 września 2012, termin końcowy nadsyłania prac 28 lutego 2013; przewidywany termin zakończenia (ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród) koniec roku szkolnego, najpóźniej połowa września 2013, po czym nastąpi wysyłka nagród książkowych i certyfikatów uczestnictwa dla wszystkich pozostałych (nienagrodzonych) uczestników konkursu, a także realizacja innych możliwych przedsięwzięć związanych z konkursem, jak: seminaria (w tym międzynarodowe), warsztaty itp.

Forma pracy

Praca może mieć formę dowolną, ale adekwatną do założeń badawczego konkursu historycznego.

Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów; pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja lub wystawa multimedialna przywołujące/wykorzystujące materiały źródłowe, kolaż, książka itp. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane − poza formami czysto plastycznymi (np.: plakat, rysunek, makieta) będącymi jedyną formą przekazu efektów pracy badawczej i zgromadzonych źródeł.
Uwaga: w regulaminie i instrukcji − specjalne informacje na temat możliwych wersji językowych prac zespołów międzynarodowych!

Nagrody

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe − rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych − w tym międzynarodowych krajowych i zagranicznych. Na nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli Organizatorzy planują pulę 50.000 zł (kwota ta może ulec jeszcze zmianie).

Na nagrody specjalne dla zespołów międzynarodowych lub prac nadesłanych z konkursu „O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec”, p.t „Polen und Deutschland: gegeneinander, nebeneinander, gemeinsam” przewidziana jest wyodrębniona pula 20 000 zł (ok. 5000 euro).

Organizatorzy konkursu

Fundacja Ośrodka KARTA Europejska Sieć Pamięć i Solidarność Körber-Stiftung

Patronat

Newsweek Mówią Wieki Histmag TVP Historia Magazyn O Radio Kampus

Sponsorzy gali finałowej

Piąta Ćwiartka Kręgliccy - restauracje i catering

Partnerzy

Dom Spotkań z Historią Eustory Memoriał Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży